Controles huisvesting arbeidsmigranten

Op dinsdagavond 17 december hebben de gemeente Eersel, het UWV, de Politie en de VNG opnieuw controles uitgevoerd naar de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Eersel. Doordat veel arbeidsmigranten niet ingeschreven staan bij de gemeente, is het niet altijd bekend waar en hoe zij wonen. Doel was om meer inzicht te krijgen in hun huisvesting en het signaleren van eventuele huisvestingsproblemen, waaronder erbarmelijke woonsituaties en brandveiligheidsovertredingen. Deze kunnen dan gezamenlijk worden opgepakt, zodat de gemeente een veilige en prettige woonomgeving is en blijft voor iedereen.

Tijdens de controle zijn opnieuw verschillende personen aangetroffen die volgens de Wet basisregistratie personen (BRP) niet zijn ingeschreven in de gemeente. Op het gebied van huisvesting/woonomstandigheden zijn er geen grote overtredingen geconstateerd.  

Pilot

De controle maakt deel uit van een pilot. Het uiteindelijke doel van deze pilot is het samenstellen van een Kempen Interventieteam dat breed ingezet gaat worden op allerlei vormen van ondermijning. Er wordt dus niet alleen gecontroleerd op huisvesting van arbeidsmigranten. Bij de pilot met betrekking tot het Kempen Interventieteam zijn de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven en Waalre, het UWV, de Belastingdienst, inspectie SZW, de VNG en de Politie betrokken.

In het eerste kwartaal van 2020 zal in het kader van deze pilot opnieuw een controle-avond plaatsvinden.