Start herplant van afgestorven bomen en planten

Wij vinden de kwaliteit van ons openbaar groen heel belangrijk. Door de droge zomers van afgelopen jaren is er helaas de nodige groene aanplant afgestorven of niet voldoende aangegroeid. Gelukkig heeft de gemeenteraad ingestemd om hier extra budget voor vrij te maken, zodat we veel van deze bomen en planten kunnen vervangen. In sommige gevallen kiezen we ook voor andere soorten planten of bomen, omdat deze soorten beter bestand zijn tegen het veranderende klimaat.

In alle kernen aan de slag
De gemeente investeert daarnaast nog in het extra opwaarderen van verschillende groenstroken. Dit om de biodiversiteit te stimuleren en de kwaliteit en vitaliteit van ons openbare groen te verbeteren. De komende tijd zijn verschillende aannemers in onze gemeente aan het werk om bomen te rooien, groenstroken om te ploegen, met grondverbetering of met nieuwe aanplant. Iedere aannemer werkt vanuit zijn eigen expertise, maar we gaan in alle kernen aan de slag. Alleen Steensel heeft een andere planning omdat we de aanplant van nieuw groen in Steensel meenemen in de lopende projecten vanuit ‘Steensel weer in dorp’. 

Bodemverbetering
Om te voorkomen dat we bomen en planten moeten blijven vervangen, hebben we ook aandacht voor bodemverbetering. De bodem van de plantsoenen afdekken ‘olifantengras’ is er daar één van. Dit zorgt voor minder verdamping zodat de grond langer vochtig blijft. Planten kunnen zo beter wortelen waardoor ze beter aangroeien. Bovendien zorg dit ‘olifantengras’ voor minder onkruid. We gaan hier op meerdere plekken gebruik van maken. Voor meer informatie over alle werkzaamheden kunt u contact opnemen met de afdeling groen van de gemeente Eersel via info@eersel.nl.