Vrijkomende agrarische bedrijven (VAB); 'veegplan'

 • Wat is het?

  Dit item is verlopen

  Gemeente Eersel start in 2020 met een veegplan voor het buitengebied

  In 2020 gaan we aan de slag met de tweede herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2017, ook wel veegplan genoemd. Eigenaren van locaties in het buitengebied die de bestemming willen wijzigen kunnen deelnemen aan het veegplan.

  In een veegplan bundelen we verschillende locaties en wijzigen we voor deze locaties de bestemming. Als u bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf heeft en u wilt dit bedrijf beëindigen en ter plaatse een nieuwe functie ontwikkelen zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. U kunt er dan voor kiezen om mee te liften met het veegplan. Dit is niet verplicht. U kunt er ook voor kiezen om een zelfstandige bestemmingsplanprocedure te doorlopen.

  U kunt zich niet meer aanmelden voor het meeliften in het veegplan. We informeren de deelnemers aan het veegplan begin 2020 over de verdere gang van zaken.

  Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben neem dan contact op met Anouk Meulenbroeks of Daan Liebregts van team Ruimte via (0497)531300 of ruimte@eersel.nl.

 • Aanvullende informatie

  De agrarische sector verandert de laatste jaren sterk. Dit heeft onder andere te maken met wijzigingen in wet- en regelgeving, het ontbreken van bedrijfsopvolging, maar ook door  veranderingen in het koopgedrag van consumenten. De komende jaren zullen deze veranderingen zich voort zetten. Als agrariër wilt u de beste keuze maken voor uw toekomst en tijdig kunnen ingrijpen als dat nodig is.

  Er zijn verschillende loketten waar u terecht kunt met uw vragen

  • VABIMPULS: vanuit de provincie is er een pakket aan ondersteuningsmaatregelen beschikbaar. Een van de regelingen is de voucherregeling. Via www.vabimpuls.nl kunt u meer informatie over deze regeling vinden.
  • Gemeente Eersel: mocht u concrete vragen hebben over het wijzigen van het bestemmingsplan van een agrarische functie naar een andere functie of wonen dan kunt u contact opnemen met Daan Liebregts of Anouk Meulenbroeks van de gemeente via (0497) 531300.
  • Het Rijk heeft 180 miljoen euro beschikbaar gesteld om in veedichte gebieden de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. De subsidieregeling ‘Saneringsregeling varkenshouderij’ biedt varkenshouders de kans om hun bedrijf te beëindigen. Er is een provinciaal ondersteuningsnetwerk ingericht om de varkenshouders te begeleiden en te informeren over de mogelijkheden. Meer informatie is te vinden op de website van de provincie.
  • Agrariërs die behoefte hebben om vrijblijvend over de toekomst te praten, kunnen contact opnemen met onze onafhankelijke vertrouwenspersoon John Timmers. Hij is bereikbaar op (06)54235544 of via mail john@spirantes.nl. Een gesprek met hem is vrijblijvend en op vertrouwelijke basis. Er zijn ook geen kosten aan een gesprek verbonden.

  Informatieavond Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)

  • Om agrariërs te informeren over de kansen voor vrijkomende en vrijgekomen agrarische bebouwing (VAB) in het buitengebied is in het voorjaar van 2019 een informatieavond georganiseerd. De presentaties die tijdens informatieavond gegeven zijn kunt u via onderstaande link nog eens rustig na lezen.