Dorpen maken het verschil | lokale initiatieven

Ieder dorp van onze gemeente is anders en iedere inwoner voelt zich vooral verbonden met zijn/haar eigen dorp om welke reden dan ook. En dat is precies waar ‘Dorpen maken het verschil’ om draait. Het versterken van de kracht van een dorp met mooie initiatieven waar juist dat dorp behoefte aan heeft. Juist omdat ieder dorp anders is.

Het programma “dorpen maken het verschil” maakt initiatieven mogelijk die er in een dorp zijn die de leefbaarheid en saamhorigheid in een dorp vergroten. Want wie weet beter wat het dorp nodig heeft dan de inwoners zelf? De gemeente wil inwoners, verenigingen en ondernemers in het dorp op deze manier nog meer betrekken bij elkaar en bij wat er in hun omgeving gebeurt. Met ‘Dorpen maken het verschil’ kan ieder dorp zelf gekozen doelen realiseren door samen te werken en daarbij het beste uit zichzelf en uit elkaar te halen.

Dit kan ook een initiatief zijn in de geest van 'the Right to Challenge'. Dat is het recht van organisaties, buurten, verenigingen om te bieden op het uitvoeren van een dienst van de lokale overheid. Het gaat om het uitvoeren van overheidstaken waarvan inwoners vinden dat ze deze zelf goedkoper, beter en efficiënter kunnen uitvoeren.

Loopt u over van de ideeën? Heeft u vragen? Of wilt u graag met iemand nadenken over uw idee? Neem dan contact op.