Risicowijzer

  • Risicowijzer

    De risicoowijzer informeert de inwoners over de risico’s die er zijn binnen de gemeente. Iedereen kan op allerlei momenten te maken krijgen met risico’s; thuis, in het verkeer, bij het uitgaan etc. Op veel van die risico’s hebben de mensen zelf geen invloed, maar ze kunnen zich wel voorbereiden, zodat ze weten wat ze moeten doen als er iets gebeurt. 

    Allerlei zaken die te maken hebben met risico’s in de leefomgeving, zijn in de risicowijzer overzichtelijk bij elkaar gezet. Er staan aanwijzingen in hoe men zelf een calamiteit kan voorkomen, hoe men zich kan voorbereiden en wat men moet doen als er werkelijk iets gebeurt. Ook staat er in de risicowijzer wat de overheid doet om de risico’s zo veel mogelijk te beperken.